Informations aften 19 september kl 18.30

Mental Sundhed

Sundhed handler i høj grad også om vores mentale velvære.
Ved at anvende teknikker fra Mindfulness kan du forbedre din sundhed og trivsel markant. Oplever du at det er svært for dig at takle de kriser og udfordringer du møder i dit liv, kan psykoterapi være en vej til større livskvalitet og kontakt til dine følelser og behov.

Vil du høre mere om Mental sundhed?

Onsdag den 19. september kl. 18.30 til 21.00 åbner jeg dørene til et gratis arrangement i min klinik, i Sundhedshuset, Søndergade 2 i Aarup, med information om Psykoterapi og Mindfulness. Aftenen vil handle om, hvad er psykoterapi, hvordan kan det hjælpe, og hvad er Mindfulness og hvordan kan det virke.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og evt. få en kort samtale efterfølgende, hvis man har lyst til at høre mere om det ene eller det andet.

Tilmelding til arrangementet skal ske på mail til ems@spangsboeg.dk, eller på sms til 20766445. Senest den 17. september.

På gensyn 👋🏻

Mindfulness

Mindfulness handler om at være til stede i nuet, både i forhold til sin krop, følelser og tanker. Mange føler sig pressede i hverdagen, der ofte er fortravlet krævende, og kompleks. Mindfulness kan hjælpe dig til at være i nuet og finde ro og styrke i dig selv, så du er godt klædt på til at klare en hektisk hverdag. Mennesker med alvorlige og kroniske sygdomme, kan hente hjælp i mindfulness meditation. Igennem meditationen kan man opdage hvor stor en rolle, vrede, anspændthed og angst, spiller i forhold til eks. hjertesygdomme og smerte oplevelse, og at der er reelle værktøjer der kan reducerer disse tilstande. Mindfulness kan med stor fordel, kombineres med bevægelse, som fx en gåtur i naturen eller yoga.

Psykoterapi

Psykoterapi er en metode til bearbejdning af angst, ubearbejdet sorg, kriser, psykiske lidelser mm. Alle mennesker kommer på et tidspunkt i deres liv, ud for oplevelser af smerte, tab og kriser. Det kan være sygdom, arbejdsløshed, konkurs, skilsmisse eller dødsfald. Hvordan vi møder disse livssituationer, afhænger af den personlighedsstruktur, vi har fået dannet, igennem vores opvækst. Det er her terapien kan være et værktøj for den enkelte, til at komme til en dybere forståelse af sine egne reaktioner. Denne forståelse og indsigt giver mulighed for at ændre på ens adfærd og reaktioner, og dermed tage mere hensigtsmæssig hånd om den situation man står i.