Jeg tilbyder

Supervision til medarbejder grupper

At være personale på en arbejdsplads for nogle af samfundets meget skrøbelige og syge menesker, kan være psykisk krævende og personligt udfordrende for medarbejderne. Flere år i et miljø hvor borgerne kan være udadreagerende, truende, svært psykotiske, misbrugene af stoffer eller alkohol, kan medføre svær belastning af personale og risiko for udbrændthed. Professionel vejledning i håndtering af de følelsesmæssige belastninger kan være med til at forebygge udbrændthed og psykisk nedslidning. Læs mere under supervision

Personaletræning til øget arbejdsglæde og større tryghed

Det skal være en god oplevelse at komme på arbejde og en lige så god oplevelse når du går hjem igen. Ved personaletræning vil vi bl.a. arbejde med kommunikationen, samarbejde, arbejdsmiljøet, og finde nye måder at løse daglige opgaver på. Læs mere under personaletræning

Terapi til bearbejdning af individuelle problemstillinger

Nogle mennesker kan have brug for hjælp til at takle de kriser, de møder igennem livet. Det kan være tab af nære personer, skilsmisse, voldsomme oplevelser, ulykker eller lign.  Nogle vælger at dulme den psykiske smerte ved at bruge lykkepiller, spiritus, arbejde mm for at undgå at mærke deres følelser. Psykoterapi er en metode der kan bruges til behandling af bla ovennævnte og kan også være en vej til personlig udvikling. Læs mere under terapi.

Kurser i kommunikation og psykiatri

Jeg tilbyder kurser i kommunikation, psykologi, kriser, sorg og psykiatri. Disse kurser kan foregå på arbejdsstedet eller hos mig, og sammensættes udfra de specifikke ønsker gruppen måtte have.