Psykoterapi

Psykoterapi kan anvendes til:

Bearbejdning af personlige problemstillinger, behandling af psykisk lidelse og er en vej til personlig udvikling.

 • Har du et ønske om at skabe en forandring i dit liv og forbedre din livskvalitet?
 • Er eller har din skilsmisse været hård for dig, og synes du, det er svært at se frem og komme videre?
 • Har du mistet en, du holder af?
 • Føler du ikke, du kan mærke dine følelser, følge dine behov eller sætte dine grænser?
 • Synes du, du mangler mod på livet og energi?
 • Har du problemer i dit parforhold?
 • Føler du dig ensom, og mangler du tro på dig selv?
 • Er du i krise på grund af en voldsom oplevelse, dødsfald eller andet?

– så kan psykoterapi være noget for dig!

En del mennesker lever deres hverdag med stærke følelser af ensomhed, angst, depression eller stress og lider af manglende overkommelighedsfølelse. Mange har svært ved at takle de kriser, de møder på deres vej igennem livet, for eksempel skilsmisse, dødsfald, tab af arbejde, kritisk sygdom, og meget andet. Nogle vælger at dulme den psykiske smerte ved at bruge lykkepiller, spiritus, stoffer eller arbejder sig “igennem” det, eller på anden måde ”misbruger” for at undgå at mærke deres følelser.

Der findes reel hjælp til problemerne:

Psykoterapi er en række personlige samtaler mellem en terapeut og en klient. Målet med samtalerne er at øge klientens livsudfoldelse og stimulere den personlige udvikling, så klienten i større grad kan tage ansvar for sin egen tilværelse og sin psykiske og mentale trivsel.

Ens personlighed udvikler sig ud fra de erfaringer , man gør sig gennem livet, i privatlivet såvel som i ens faglige verden, men måden, vi takler disse erfaringer på, og den måde de præger os på, afhænger af den personlighedsstruktur, vi hver især har fået dannet i vores tidlige leveår. Det er her terapien kan være et værktøj for det enkelte menneske til at komme til en dybere forståelse af sine egne reaktionsmønstre og forsvarsværker, og denne forståelse og indsigt giver mulighed for at ændre på nogle adfærdsmønstre og reaktioner, som er uhensigtsmæssige og gør livet svært.

Metode:

Jeg arbejder psykodynamisk med udgangspunkt i objektrelations-teorien og udfra principperne i intensiv dynamisk korttidsterapi. Dynamisk vil sige, at menneskets psyke/sind er bevægeligt hele livet igennem, det er aldrig statisk, og man har derfor mulighed for at påvirke og styrke dele af sin personlighed.

I samtalerne hjælper jeg klienten med at få kendskab til de forskellige typer af forsvar, som han/hun ubevidst anvender for ikke at mærke de underliggende følelser. Herved opnås større forståelse af sammenhængen mellem forsvar, angst og følelser og dermed åbnes mulighed for positive forandringer.

Kilde: David Malan

Valg af terapeut:

Når du skal vælge terapeut, kan det være et uoverskueligt og gråt marked at komme ind på. Nogle få gode råd til dig vil være:

 • Find en psykoterapeut, du er tryg ved og tør være ærlig overfor. Det kan være godt at lytte til andre og deres erfaringer, men du skal huske, at den psykoterapeut, der er den rigtige for din ven eller bror, ikke nødvendigvis er den rigtige for dig.
 • Undgå psykoterapeuter, du føler, du kan narre eller ”styre”.
 • Vælg en psykoterapeut med en lang uddannelse, minimum 4 år.
 • Det tager lidt tid at opbygge tillid, men du vil, allerede første gang du er sammen med et menneske, have et indtryk af, om det er det rigtige for dig.