+45 20 76 64 45 ems@spangsboeg.dk

Personaletræning

Et godt arbejdsmiljø kan bla. skabes ved, at problemstillinger kan tages op og bearbejdes løbende. Det at man jævnligt mødes med det fokus at se på samarbejdet og de vanskelligheder der måtte være, kan være med til at skabe et visionært, trygt og udviklende arbejdsmiljø. Det er befordrende at arbejde åbent og målrettet med at få problemerne italesat og delt og finde løsningsmuligheder, og nye veje at gå.

Kort fortalt

Formålet med personaletræning kan bl.a. være:

At opnå et bedre kendskab til hinanden og dermed større tryghed i personalegruppen. At øge forståelsen og respekten for hinandens forskelligheder. Det indebærer, at man samarbejder om, at

  • forbedre kommunikationen
  • finde nye måder at løse daglige opgaver på
  • sikre, at kompetenceområder og rollefordelinger bliver tydelige
  • at alle tager ansvar i forhold til et fælles værdigrundlag

“ Det var ikke særlig klogt sagt, Plys” sagde Grislingen. Peter Plys: “Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud! ”

Hvad sker der i en personaletræning?

I personaletræning undersøger vi, hvad der sker i kontakten mellem medarbejderne, og mellem medarbejdere og ledelse. Vi ser på kommunikationsformen, forsvarene, de følelsesmæssige reaktioner og de mulige overføringsmekanismer, der kan være i spil.

Hvad er overføringsmekanismer?

Følelser smitter faktisk. Har du prøvet at stå over for én som gør dig utryg, uden at du kan sætte fingeren på hvad der er galt? Eller har du oplevet pludselig at mærke at dit gode humør er blevet vendt til nedtrykthed, uden at du helt ved hvorfor? I begge tilfælde kan du godt være blevet smittet, og ofte er du ikke klar over det. Du kan med andre ord have været i et overføringsfelt.

Alle mennesker bruger forskellige former for forsvarsmekanismer.

Disse forsvar kan afskære os fra at mærke vores reelle følelser og behov i en konkret situation. Vi viser en adfærd, som omgivelserne reagerer ud fra, men som dækker over en følelse eller et behov, der er et helt andet. Det samme gør vores omgivelser, og denne ”signalforvirring” kan medføre, at vi agerer ud fra nogle antagelser om vores medmennesker, som kan være forkerte.

Forudsætningerne for en god personaletræning er: En medarbejdergruppe, der vil påtage sig et ansvar for udviklingen af sine egne medlemmer og deres arbejdsplads. En medarbejdergruppe, som er parat til at se på, hvad der sker i kontaktfeltet mellem dem og deres kolleger, dem og deres leder, dem og deres samarbejdspartnere m.fl.

Vejen mod målet kan føles farlig og truende på mange måder, og personaletræneren skal være den, der guider, støtter og konfronterer, så gruppen får set virkeligheden i øjnene. Men gruppen skal ville det, også når det bliver svært og skræmmende.

Resultater

Kan f.eks. være:

  • Man kommer til at kende hinanden med såvel svage som stærke sider
  • Man får tillid til og tryghed ved hinanden
  • Man undgår sladder og snak i krogene og får i stedet en åben dialog
  • Man arbejder ud fra et fælles værdisæt
  • Den enkelte medarbejder føler sig respekteret
  • Man kender sin egen og andres roller