+45 20 76 64 45 ems@spangsboeg.dk

Sammen står vi stærkere

Dette er et tilbud til virksomheder, der vil arbejde bevidst og målrettet med trivsel på arbejdspladsen. Stress og mistrivsel koster virksomheder tusindvis af kroner hvert år og har store menneskelige omkostninger.

Derfor har jeg i fællesskab med min gode kollega Marianne Søby https://sundhed-og-trivsel.dk/
udviklet konceptet Sammen står vi stærkere.

Konceptet ‘Sammen står vi stærkere’

Med udgangspunkt i vores egen livs- arbejds- og ledererfaring og vores psykoterapeutiske baggrund, arbejder vi med afsæt i IGLO modellen, så vores indsats vil både være på I-individuelt, G-gruppe, L-ledelses og O-organisatorisk plan. IGLO.

Fra bunden af IGLO-modellen begynder vi en proces, der involverer alle individer i virksomheden. I hjælpes i gang med en udviklingsproces, hvor tillid øges og personlig trivsel bliver noget, som alle enkeltvis og i fællesskab tager ansvar for.

I får viden og træning i at bruge metoder, der målrettet hjælper jer med at skabe social tryghed og sikre mental trivsel på individuelt-, gruppe- og ledelsesplan. Alt sammen skræddersyet ud fra jeres virksomheds profil og aktuelle situation.

Det er vores intention at medvirke til udvikling af en virksomhedskultur, hvor der tages hånd om de første tegn på mistrivsel. Det kan være den enkelte medarbejder, en kollega eller ledelsen, der er opmærksomme, fordi alle gennem et trivselsforløb har fået viden om, hvad man skal se efter og være opmærksom på og dermed har fået et bedre kendskab til hinanden.

Er du blevet nysgerrig og vil vide mere, så ring til mig eller Marianne Søby.

Elisabeth tlf. 2076 6445 mail: ems@spangsboeg.dk

Marianne tlf. 2335 3233 mail: kontakt@sundhed-og-trivsel.dk

ESG og bæredygtighed

Bæredygtighed er et begreb, der gennem mere end tre årtier har udviklet sig fra at handle om det fysiske miljø til også at handle om sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG er EU’s krav om bæredygtighedsrapportering, hvor ESG står for: environment, social and governance.

Virksomhedsguiden www.virksomhedsguiden.dk  skriver i sin introduktion til ESG  at bæredygtighed bl.a. omfatter sociale forhold ”både for dine egne ansatte, sygefravær, inklusion af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, diversitet og medarbejdertilfredshed”.

Sammen står vi stærkere arbejder målrettet på at styrke netop de sociale relationer i virksomheden, at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur.

LÆS MERE OM ESG GUIDEN

ESG omfatter:

  1. Miljø: – miljø- og klimamæssige forhold, f.eks. CO2 udledninger, ressourceforbrug, forurening, affald, miljøforhold, biodiversitet og cirkulær økonomi.
  2. Sociale forhold – både for dine egne ansatte og dine leverandører, sygefravær, inklusion af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, diversitet, ligestilling, arbejdsulykker og medarbejdertilfredshed.
  3. Ledelsesmæssige forhold, f.eks. forretningsetik, virksomhedskultur, antikorruption eller politisk engagement. 

Virksomhedsguiden nævner 3 gode grunde til at arbejde med ESG:

  1. Kom på forkant med de nye lovkrav
  2. Find potentialer for forbedring i din forretning
  3. Imødekom forventninger om gennemsigtighed fra omverdenen