+45 20 76 64 45 ems@spangsboeg.dk

Psykoterapi

Psykoterapi kan anvendes til bearbejdning af personlige problemstillinger, behandling af psykisk lidelse og er en vej til personlig udvikling.

Grunde til behovet for psykoterapi kan være mange:

 • Har du et ønske om at skabe en forandring i dit liv og forbedre din livskvalitet?
 • Kæmper du med manglende selvtillid og konfliktskyhed?
 • Synes du, du mangler mod på livet og energi?
 • Har du problemer i dit parforhold?
 • Har din skilsmisse været hård ved dig, og er det svært at se frem og komme videre?
 • Har du mistet en, du holder af?
 • Er du i krise på grund af en voldsom oplevelse?

You’re so wrapped up in layers, onion boy, you’re afraid of your own feelings!

Shrek

Vedrørende ventetid

Der må i øjeblikket forventes en ventetid på ca 2 måneder for samtaler til nye klienter. Du er velkommen til at kontakte mig, så vi kan få lagt nogle aftaler ind i kalenderen.

Så kan psykoterapi være noget for dig?

En del mennesker lever deres hverdag med stærke følelser af ensomhed, angst, depression eller stress og lider af manglende overkommelighedsfølelse. Mange har svært ved at takle de kriser, de møder på deres vej igennem livet, for eksempel skilsmisse, dødsfald, tab af arbejde, kritisk sygdom, og meget andet.

Der findes reel hjælp til problemerne

Når du starter et psykoterapeutisk forløb hos mig, tager vi udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer, og ser på konsekvenserne af din nuværende måde at takle dem på. Indsigten i din måde at gribe problemerne an på, giver os mulighed for at arbejde med accept af dig selv og dine følelser på et dybere plan. Således arbejder vi med at styrke dit selvværd og bedre din kommunikation, både med dig selv og andre.

Hvad er psykoterapi?

Ens personlighed udvikler sig ud fra de erfaringer , man gør sig gennem livet, i privatlivet såvel som i ens faglige verden, men måden, vi takler disse erfaringer på, og den måde de præger os på, afhænger af den personlighedsstruktur, vi hver især har fået dannet i vores tidlige leveår. Det er her terapien kan være et værktøj for det enkelte menneske til at komme til en dybere forståelse af sine egne reaktionsmønstre og forsvarsværker, og denne forståelse og indsigt giver mulighed for at ændre på nogle adfærdsmønstre og reaktioner, som er uhensigtsmæssige og gør livet svært.

Metode

Jeg arbejder psykodynamisk med udgangspunkt i objektrelations-teorien og ud fra principperne i intensiv dynamisk korttidsterapi. Dynamisk vil sige, at menneskets psyke/sind er bevægeligt hele livet igennem, det er aldrig statisk, og man har derfor mulighed for at påvirke og styrke dele af sin personlighed.

I samtalerne hjælper jeg klienten med at få kendskab til de forskellige typer af forsvar, som han/hun ubevidst anvender for ikke at mærke de underliggende følelser. Herved opnås større forståelse af sammenhængen mellem forsvar, angst og følelser og dermed åbnes mulighed for positive forandringer.

Terapeut

Valg af terapeut

Når du skal vælge terapeut, kan det være et uoverskueligt og gråt marked at komme ind på. Nogle få gode råd til dig vil være:

 • Find en psykoterapeut, du er tryg ved og tør være ærlig overfor. Det kan være godt at lytte til andre og deres erfaringer, men du skal huske, at den psykoterapeut, der er den rigtige for din ven eller bror, ikke nødvendigvis er den rigtige for dig.
 • Undgå psykoterapeuter, du føler, du kan narre eller styre.
 • Vælg en psykoterapeut med en lang uddannelse, minimum 4 år, og som er medlem af Dansk Psykoterapeutforening DPF. Dermed er du sikret at pågældende er uddannet fra et godkendt uddannelses-institut, der er underlagt kvalitetssikring.
 • Det tager lidt tid at opbygge tillid, men du vil, allerede første gang du er sammen med et menneske, have et indtryk af, om det er det rigtige for dig.