+45 20 76 64 45 ems@spangsboeg.dk

Referencer

Udtalelser fra kunder og samarbejdspartnere

Hvad siger kunderne?

Spangsbøg referencer

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær Sønderborg har gennem 4 år samarbejdet med Elisabeth Spangsbøg om leder- og medarbejderudvikling, herunder supervision, undervisning og individuelle forløb.

Forstander Vivi Ravnskjær Terp
LÆS MERE

Alle medarbejdere uddannes i terapeutisk kontakt i en psykodynamisk forståelsesramme på et 1-årigt grundforløb, fordi vi anser det for helt fundamentalt, at medarbejdere opnår indsigt i og forståelse for egne handlemønstre og dynamikker i kontakten. Når vi styrker vores følelsesmæssige jeg, bliver vi bedre til at være i kontakt og nedtone vores ambitioner om at ville reparere den anden. Vi kan bedre forbinde os og adskille os, og bliver i stand til at håndtere de høje følelsesmæssige krav, der er i vores arbejde. Både det fagpersonlige grundlag og trivsel styrkes dermed.

Elisabeth Spangsbøg har været en yderst kompetent og værdsat facilitator og samarbejdspartner i den proces og er det fortsat. Hun formår med sin varme, ro og tydelighed at være et fyrtårn og en stabiliserende faktor, når det projektive identifikationsfelt, egne sår og vanskeligheder, mentaliseringssvigt, over- eller underinvolvering, forsvarsmekanismer – borgernes såvel som egne – tager pusten fra os og får os til at miste fodfæste. For det er uundgåeligt, at det sker i det socialfaglige arbejde, hvor vi møder mennesker i meget udsatte positioner med både alvorlige psykiatriske lidelser, misbrug og kaotiske liv. Elisabeth er tillidsvækkende, tryghedsskabende og formår at skabe en lærende atmosfære med sin nysgerrighed, hvor hun på en og samme tid formår at forstyrre os tilpas, så det skaber udvikling og udgør en tryg base, så angsten ikke tager os.

Vi arbejder i dybden sammen med Elisabeth. Der er både smil og tårer, vrede og glæde. Hos os er vi overbevist om, at vi er hele mennesker, der går på arbejde sammen, og både vores beboeres og egne følelser er velkommen her. Sammen med Elisabeth finder vi modet til sårbarhed, tør tage den frem og kigge på den i os selv og hinanden. Mod til sårbarhed gør os stærkere individuelt og sammen. Som ledelse og medarbejdere har vi haft et tæt, tillidsfuldt og givende samarbejde, som har understøttet den udviklingsproces, så vi i Kirkens Korshær Sønderborg i dag har et langt stærkere fundament og samspil til gavn og glæde for såvel vores kerneopgave som team og individ.

Opholdsstedet Øster gl. Skole

Vi har siden 2009 brugt Elisabeth Spangsbøg til supervision hvor vi i tæt samarbejde med Elisabeth har en månedlig individuelt tilpasset supervision. 

Leder Trygve Moltenow
LÆS MERE

Vi arbejder meget med egen andel af relationen til vores anbragte børn og unge, hvor vores individuelle dynamiske fortid, kommer lige så meget i spil som almen sagssupervision.

Vi bruger også Elisabeth i høj grad til individuel Terapi for vores medarbejdere og til de unge der menes klar til indsigtsgivende samtaleterapi og somme tider til nogle af vores børns forældre. Vi bruger desuden Elisabeth til ledelsessupervision, krisehjælp og undervisning i div. områder (Eks. Objektrelationsteorien, Gruppedynamikker, Korttidsterapi, Gestaltterapi, Parterapi, psykiatriske problematikker, mm.).

Vi har alle årene (uanset om vi kun var 4 eller som nu, 26 medarbejdere) nydt godt af Elisabeths høje faglighed, fleksibilitet og professionelle og omsorgsfulde tilgang.

Vi kan kun give Elisabeth Spangsbøg den bedste anbefaling!

Assens Misbrugscenter

Elisabeth er tillidsvækkende med et kærligt hjerte. Hun kan skabe overskuelighed og er skarp og tilpas provokerende.
Hun har et rummeligt menneskesyn, og er en ildsjæl, der er…

Assens Misbrugscenter
LÆS MERE

fagligt fokuseret på en bramfri og uhøjtidelig måde. Personalet profiterer i meget høj grad af den supervision Elisabeth giver.
Jeg er overbevist om, at supervisionen er medvirkende til, at vi, i misbrugscentret, kan fastholde en god trivsel og en høj social kapital.

Mick Breith

Kan kun stærkt anbefale man bruger Elisabeth Spangsbøg.
Ønsker man en utrolig høj faglighed, samt en fantastisk personlighed man med det samme føler sig tryg ved, så er dette stedet.

Privatperson