+45 20 76 64 45 ems@spangsboeg.dk

Supervision

Medarbejdere med samme faglige baggrund vil løse deres opgaver forskelligt. Det vil de, fordi den enkeltes personlighed og dennes reaktioner altid vil præge måden, hvorpå han/hun udøver sin faglighed.

Supervision er et forum til faglig, personlig, og gruppedynamisk sparring. Supervision kan blandt andet give:

 • En dybere og mere nuanceret forståelse af reaktioner og handlemønstre hos klienter, patienter og medarbejderne selv
 • Fastholde fokus på fagligheden
 • Forbedre kvaliteten af den faglige indsats
 • Skærpe opmærksomheden på ens egen omgang med andre, det være sig det sprog, den tone, de handlinger, de reaktioner, man selv har i forhold til andre
 • Forebygge udbrændthed

Supervisionsformer

Eksempler på nogle af de supervisionsformer, jeg underviser i og anvender, er:

 • Aktiv lytning
 • Afgiftning
 • Kollegial supervision
 • Integrerende kreds
 • Vejledning – undervisning
 • Sparring
 • Opstilling

Supervisionsmetoder

Nogle af disse supervisionsformer kan anvendes to kolleger imellem:
Man vender et problem vedr. en klient, og går ind og ser på og arbejder med, de følelsesmæssige reaktioner kollegaen har i kontakten med denne klient.
Dette arbejde giver medarbejderen en indsigt i, om der kan være tale om en overføring fra klient til medarbejder, eller der er tale om  reaktioner hos medarbejderen selv, forårsaget af hendes/hans egen historie, eller følelsesmæssige påvirkninger fra andre, der gør sig gældende i kontakten med klienten.
Dette arbejde virker afgiftende og giver dermed mere rummelighed og et mere nuanceret syn på problemstillingen, og dermed kan der vise sig andre løsningsmuligheder end tidligere.

Andre supervisionsformer kræver et etableret forum, hvor der er afsat et tidsrum til at arbejde i dybden med nogle problemstillinger. Dermed kan man komme et spadestik dybere i forståelsen af de reaktioner og interaktioner, som sagen handler om. Det kan være medarbejderne imellem eller klienter/beboere indbyrdes eller mellem en medarbejder og klient/beboer.

Betydningen af en ekstern supervisor

I en medarbejdergruppe kan man få sat rigtig mange gode tiltag i værk, når man har rammerne og et forum med prioriteret tid, ro, og styring på processen.
Investering af tid og penge i supervision/personaletræning viser sig mange gange at være en god investering, da det kan være medvirkende til at nedbringe sygefravær, forbedre arbejdsmiljøet, forebygge stress, og højne det faglige niveau, så medarbejderne har energi og overskud til at holde fokus på kerneydelsen.

Forudsætningen for en

Konstruktiv og vellykket supervision er:

 • Motivation, parathed og villighed hos supervisanderne til at bringe problemstillinger op
 • Tryghed i personalegruppen bygges op over tid, for at kunne åbne op for sine sårbarheder
 • Respekt og ydmyghed over for hinandens forskelligheder, faglige og personlige forudsætninger og ikke mindst de svage sider som vi alle har, og som også er den enkeltes udviklingsområder
 • Tryghed i forhold til supervisor
 • En supervisor, der er ærlig, tillidsvækkende, støttende og konfronterende, og som har et fagligt teoretisk fundament inden for gruppedynamiske processer og psykologi
 • Tavshedspligt

Supervision kan laves individuelt eller i grupper.